ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทฤทธิ์การโยธา

ชื่อนิติบุคคล NONTARIT KARNYOTA LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0803563002242
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 1,883,886 บาท (188.39% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ รับเหมาก่อสร้าง
รหัส ไปรษณีย์ 80250
ที่อยู่ 212 หมู่ที่ 3 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทฤทธิ์การโยธา ที่ 212 หมู่ที่ 3 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?