ห้างหุ้นส่วนจำกัด 02 ก่อสร้าง

ชื่อนิติบุคคล 02 CONSTRUCTION LTD., PART.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0373540000183
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) อจ.156
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2540
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 200,000 บาท
มูลค่าบริษัท 5,208,664 บาท (2,604.33% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ รับเหมาก่อสร้าง
รหัส ไปรษณีย์ 37290
ที่อยู่ 203 หมู่ที่ 2 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 02 ก่อสร้าง ที่ 203 หมู่ที่ 2 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?