ห้างหุ้นส่วนจำกัด "มาศกุล 1990"

ชื่อนิติบุคคล "มาศกุล 1990"
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533021571
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2156/2533
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2533
วันที่ร้าง วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2554
สถานภาพกิจการ ร้าง
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 600,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
ที่อยู่ 3/2 ซอยเพชรเกษม 48 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด "มาศกุล 1990" ที่ 3/2 ซอยเพชรเกษม 48 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?