รายชื่อบริษัทตามรหัสอุตสาหกรรม 41002 - การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

หจ.ชัญญาโฮม

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0573565003851
630 หมู่ที่ 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย