ห้างหุ้นส่วนจำกัด 007 ก่อสร้าง

ชื่อนิติบุคคล 007 CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0473547000170
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0477334700171
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2547
วันที่ร้าง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2555
สถานภาพกิจการ ร้าง
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 2,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 007 ก่อสร้าง

188 หมู่ที่ 3 ถนนสกลนคร-นครพนม ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 007 ก่อสร้าง ที่ 188 หมู่ที่ 3 ถนนสกลนคร-นครพนม ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?