ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ทา-ชา) ไทยพัฒนา

ชื่อนิติบุคคล (ทา-ชา) ไทยพัฒนา
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103539027458
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (2)862/2539
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2539
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท -930,828 บาท (-93.08% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ รับเหมาก่อสร้างทุกประเภทและขายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
ที่อยู่ 242 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ทา-ชา) ไทยพัฒนา ที่ 242 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?