บริษัท 04 คอนสตรัคชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล 04 CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555166060
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 3,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 7,116,605 บาท (237.22% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ รับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 188 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท 04 คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ 188 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?