บริษัท 016 การตกแต่ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล 016 DECORATION CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533133941
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 13393/2533
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2533
วันที่ร้าง วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2546
สถานภาพกิจการ ร้าง
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ รับเหมาก่อสร้างอาคารและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
ที่อยู่ 47 ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท 016 การตกแต่ง จำกัด ที่ 47 ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?