ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (ส่งพิมพ์) พระนครก่อสร้าง

ชื่อนิติบุคคล THE BANGKOK CONSTRUCTION REGINSTERED ORDINARY PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496000897
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2331
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2496
วันที่ร้าง วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555
สถานภาพกิจการ ร้าง
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (ส่งพิมพ์) พระนครก่อสร้าง

233 ถนนพระยานาค แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (ส่งพิมพ์) พระนครก่อสร้าง ที่ 233 ถนนพระยานาค แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?