บริษัท 04 พิโลก เน็ตเวิร์ค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล 04 PHILOK NETWORK COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0655555000418
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ.2555
วันที่ร้าง วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563
สถานภาพกิจการ ร้าง
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 5,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ รับเหมาก่อสร้าง ขายที่ดิน
ที่อยู่ 44/26 ถนนธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท 04 พิโลก เน็ตเวิร์ค จำกัด ที่ 44/26 ถนนธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?