ห้างหุ้นส่วนจำกัด 04 ธุรกิจ

ชื่อนิติบุคคล 04 ธุรกิจ
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0553536000407
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) นน.261
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2536
วันที่ร้าง วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2555
สถานภาพกิจการ ร้าง
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 600,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
ที่อยู่ 349/14 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 04 ธุรกิจ ที่ 349/14 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?