ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสวงหา คอนสตรัคชั่น 40

ชื่อนิติบุคคล SAWAENG HA CONSTRUCTION 40 LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103563017092
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการเกี่ยวกับด้านก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้าง ขายอุปกรณ์สำนักงาน
รหัส ไปรษณีย์ 10220
ที่อยู่ 15/16 ซอยสายไหม 66 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสวงหา คอนสตรัคชั่น 40 ที่ 15/16 ซอยสายไหม 66 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?