บริษัท 79 น. พาณิชย์ คอนกรีต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SEVENTY-NINE NOR. COMMERCE CONCRETE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0305548000184
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0307354800187
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2548
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 1,815,172 บาท (181.52% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
ที่อยู่ 333/1 หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท 79 น. พาณิชย์ คอนกรีต จำกัด ที่ 333/1 หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?