บริษัท กระนวนคอนกรีต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KRANOUN CONCRETE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405551000571
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2551
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 25,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 6,302,281 บาท (25.21% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่าย
ที่อยู่ 192 หมู่ที่ 19 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท กระนวนคอนกรีต จำกัด ที่ 192 หมู่ที่ 19 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?