ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.กรุ๊ป คอนกรีต 2018

ชื่อนิติบุคคล K.GROUP CONCRETE 2018 LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0333561000352
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 3,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท -601,589 บาท (-20.05% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
ที่อยู่ 165 หมู่ที่ 3 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.กรุ๊ป คอนกรีต 2018 ที่ 165 หมู่ที่ 3 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?