บริษัท 168 มหาศาล ซีเมนต์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล 168 MAHASARN CEMENT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0775564003997
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 983,600 บาท (98.36% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด
รหัส ไปรษณีย์ 77130

ที่อยู่ บริษัท 168 มหาศาล ซีเมนต์ จำกัด

123/1 หมู่ที่ 3 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท 168 มหาศาล ซีเมนต์ จำกัด ที่ 123/1 หมู่ที่ 3 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?