ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3ดี ซีเมนต์บล็อค

ชื่อนิติบุคคล 3D CEMENTBLOCK LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0573556001115
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2556
วันที่ร้าง วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563
สถานภาพกิจการ ร้าง
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 3,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ ผลิตซีเมนต์บล็อค คอนกรีตผสมเสร็จ
ที่อยู่ 141 หมู่ที่ 10 ถนนเทิง-เชียงคำ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3ดี ซีเมนต์บล็อค ที่ 141 หมู่ที่ 10 ถนนเทิง-เชียงคำ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?