บริษัท กบินทร์คอนกรีต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KABIN CONCRETE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556093449
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2556
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 5,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท -9,534,173 บาท (-190.68% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อจำหน่าย
ที่อยู่ 397 หมู่ที่ 2 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท กบินทร์คอนกรีต จำกัด ที่ 397 หมู่ที่ 2 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?