ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกพลคอนกรีต

ชื่อนิติบุคคล KANOKPONCONCRETE LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0663549000035
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2549
วันที่เลิก วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560
สถานภาพกิจการ เลิก
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 3,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 7,067,956 บาท (235.60% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกพลคอนกรีต

149 หมู่ที่ 5 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกพลคอนกรีต ที่ 149 หมู่ที่ 5 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?