ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบุรีคอนกรีต

ชื่อนิติบุคคล KRABURI CONCRETE LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0853545000110
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 28254500011
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2545
สถานภาพกิจการ แปรสภาพเป็น ไทยอุดมคอนกรีต (1993) จำกัด
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 30,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 2,751 บาท (0.01% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบุรีคอนกรีต

43 หมู่ที่ 3 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบุรีคอนกรีต ที่ 43 หมู่ที่ 3 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?