บริษัท ช้างทอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CHANGTHONG CONCRETE PRODUCT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905557000471
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 2,888,537 บาท (288.85% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ ผลิตคอนกรีดผสมเสร็จ
ที่อยู่ 121/17 หมู่ที่ 1 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ช้างทอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ที่ 121/17 หมู่ที่ 1 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?