บริษัท พีระวัฒน์คอนกรีต สะเดา จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PEERAWAT CONCRETE SADAO CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905553002241
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2553
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 5,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 25,435,723 บาท (508.71% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ การผลิต
ที่อยู่ 497/19 ถนนนครนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท พีระวัฒน์คอนกรีต สะเดา จำกัด ที่ 497/19 ถนนนครนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?