บริษัท กัปตัน คอนกรีต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CAPTAIN CONCRETE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845565009343
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ตลอดจนแผ่นพื้นคอนกรีต ทุกชนิด ทุกประเภท
รหัส ไปรษณีย์ 84250
ที่อยู่ 131 หมู่ที่ 2 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท กัปตัน คอนกรีต จำกัด ที่ 131 หมู่ที่ 2 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?