ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. คอนกรีต 2020

ชื่อนิติบุคคล B.T. CONCRETE 2020 LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0323564000621
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ แปรสภาพเป็น บี.ที. คอนกรีต 2020 จำกัด
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 5,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 3,987,216 บาท (79.74% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
รหัส ไปรษณีย์ 32150
ที่อยู่ 170 หมู่ที่ 7 ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. คอนกรีต 2020 ที่ 170 หมู่ที่ 7 ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?