บริษัท ซีพีเอ็น คอนกรีต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CPN CONCRETE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0275556000113
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท -7,933,155 บาท (-793.32% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
ที่อยู่ 271 หมู่ที่ 6 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ซีพีเอ็น คอนกรีต จำกัด ที่ 271 หมู่ที่ 6 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?