บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CONSTRUCTION MATERIAL SUPPLY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542025659
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (2)414/2542
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2542
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 100,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 97,257,652 บาท (97.26% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จเช่าเครื่องจักร
ที่อยู่ 4/3 หมู่ที่ 8 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด ที่ 4/3 หมู่ที่ 8 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?