บริษัท เพชรรุ่งโรจน์ คอนกรีต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PETCHRUNGROJ CONCRETE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0935554000128
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2554
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท -4,082,780 บาท (-408.28% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
ที่อยู่ 17/1 หมู่ที่ 6 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เพชรรุ่งโรจน์ คอนกรีต จำกัด ที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?