บริษัท เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล K.S. ENGINEERING & INTERTRADE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0475536000248
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.สน.101
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ.2536
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 25,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 17,508,268 บาท (70.03% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
ที่อยู่ 136 หมู่ที่ 8 ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ที่ 136 หมู่ที่ 8 ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?