ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.ซี.31

ชื่อนิติบุคคล เอ.พี.ซี.31
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0803531000104
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) นศ.803
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ.2531
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 4,562,701 บาท (456.27% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ รับเหมาก่อสร้าง
รหัส ไปรษณีย์ 80000
ที่อยู่ 77/12 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.ซี.31 ที่ 77/12 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?