ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่คำมีคอนกรีต

ชื่อนิติบุคคล MAEKAMME CONCRETE LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0563553000037
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2553
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 2,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 12,025,424 บาท (601.27% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ จำหน่ายคอนกรีตและให้บริการขนส่งสินค้า
ที่อยู่ 284 หมู่ที่ 12 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่คำมีคอนกรีต ที่ 284 หมู่ที่ 12 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?