บริษัท สุตภาวีก่อสร้าง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SUTTAPAWEEKORSANG CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0535564000663
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่ แปรสภาพมาจาก สุตภาวีก่อสร้าง
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 30,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 39,400,837 บาท (131.34% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
รหัส ไปรษณีย์ 53110
ที่อยู่ 340/14 หมู่ที่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท สุตภาวีก่อสร้าง จำกัด ที่ 340/14 หมู่ที่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?