ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ไอ.ซี.ซี.

ชื่อนิติบุคคล N.I.C.C. LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0413563000227
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 2,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 2,198,070 บาท (109.90% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
ที่อยู่ 40-40/1-3 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ไอ.ซี.ซี. ที่ 40-40/1-3 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?