ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสิฐวัฒนา 2005

ชื่อนิติบุคคล VISITWADTANA 2005 LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0603548001356
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0607334801355
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2548
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 200,000 บาท
มูลค่าบริษัท 11,919,040 บาท (5,959.52% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ จำหน่ายปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ท่อคอนกรีต แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จ
ที่อยู่ 196/2 หมู่ที่ 8 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสิฐวัฒนา 2005 ที่ 196/2 หมู่ที่ 8 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?