บริษัท 331 คอนกรีต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล 331 CONCRETE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205557019535
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 3,897,519 บาท (389.75% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตผสมเสร็จ
ที่อยู่ 100/3 หมู่ที่ 5 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท 331 คอนกรีต จำกัด ที่ 100/3 หมู่ที่ 5 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?