ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟคชันเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

ชื่อนิติบุคคล PERFECTION ENGINEERING & CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0343562000551
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 2,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 3,093,886 บาท (154.69% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
ที่อยู่ 185 หมู่ที่ 6 ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟคชันเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น ที่ 185 หมู่ที่ 6 ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?