รายชื่อบริษัทที่จัดตั้งขึ้น พฤศจิกายน 2566

บริษัท โอไอซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105566226522
2 อาคารจัสมิน ชั้นที่ 12 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร