รายชื่อบริษัทที่จัดตั้งขึ้น พฤศจิกายน 2566

บริษัท ซีโนซอฟท์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105566225755
559/103 อาคารลอยด์ศูนย์วิจัย-ทองหล่อ ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0107566000721
777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ