หมวดธุรกิจ G: การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

รหัสอุตสาหกรรม ชื่องาน