หมวดธุรกิจ G: การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์