บริษัท สมุนไพรโภชนเภสัช จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NUTRITION PHARMACY HERBS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845564003821
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 5,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 4,356,234 บาท (87.12% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ การปลูกพืชอื่นๆประเภทเครื่องเทศเครื่องหอมยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
รหัส ไปรษณีย์ 84220
ที่อยู่ 66/3 หมู่ที่ 14 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท สมุนไพรโภชนเภสัช จำกัด ที่ 66/3 หมู่ที่ 14 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?