ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐสิทธิ์ ซิสเต็ม เวอร์ค

ชื่อนิติบุคคล NUTTASIT SYSTEM WORKS LTD., PART.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0403540001774
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) ขก.3189
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2540
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 293,593 บาท (29.36% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ การก่อสร้างอาคารทั่วไป
ที่อยู่ 133/3 หมู่ที่ 7 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐสิทธิ์ ซิสเต็ม เวอร์ค ที่ 133/3 หมู่ที่ 7 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?