ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทะสุข ซัพพลาย

ชื่อนิติบุคคล CHANTHASUK SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0333560000511
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560
สถานภาพกิจการ เลิก
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 1,001,000 บาท (100.10% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ รับเหมาก่อสร้าง
รหัส ไปรษณีย์ 33180
ที่อยู่ 133 หมู่บ้าน สร้างใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทะสุข ซัพพลาย ที่ 133 หมู่บ้าน สร้างใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?