บริษัท ฟาร์ม ทู บอง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FARM TO BONG LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566129829
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 100,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรม ปลูกและขายพืชพันธุ์ทุกชนิด
ที่อยู่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ ห้องที่ 10 ชั้นที่ 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ฟาร์ม ทู บอง จำกัด ที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ ห้องที่ 10 ชั้นที่ 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?