บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAI PRASERT AVERTISING CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542023630
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (5)437/2542
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2542
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 80,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 111,659,407 บาท (139.57% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Medium
วัตถุประสงค์ รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายใน
ที่อยู่ 30 ซอยบางนา-ตราด 20 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด ที่ 30 ซอยบางนา-ตราด 20 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?