รายชื่อบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ธันวาคม 2564

บริษัท อุ้ม-ต๊ะ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105564180142
240/1 ห้องเลขที่ A-4ซอย เจริญนคร10 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

บริษัท 5 ดาว จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105564180231
52/14 ซอย ลาดพร้าว93 (โชคชัย3) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร