รายชื่อบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ตุลาคม 2565

หจ.แอลเอ เรียล

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0103565014309
117 ซอยริมทางรถไฟ 2 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

หจ.เอ็มเอ็น เซ็นเตอร์

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0103565014341
620 หมู่ที่ 6ซอย บรมมราชชนนี 72 ถนนบรมมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บจ.พรอสเพอร์ 5 จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565176912
24 ซอยกรุงเทพกีฑา 8 แยก 10 ถนนกรุงเทพกีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บจ.โวแลนส์ อโรมา จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565176939
184/69 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บจ.อีท เท็น ชั่น จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565176963
25 อาคารอัลม่า ลิงค์ ชั้นที่ 17 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร