รายชื่อบริษัทที่จัดตั้งขึ้น สิงหาคม 2566

บริษัท ยู-เฟิงบรรจุภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115566027660
206/3 อาคารโครงการโกดังคลอง 8 หมู่ที่ 2 ซอยกู้พารา-สนทวิภาค ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

บริษัท 289 กรุ๊ป จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125566030784
17/9 หมู่บ้าน มิตรประชาวิลล่า หมู่ที่ 5ซอย มิตรประชา 1/1 ถนนกาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี