รายชื่อบริษัทที่จัดตั้งขึ้น วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2535

บริษัท โมส เพลส จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105535108099
9 ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร