รายชื่อบริษัทตามรหัสอุตสาหกรรม 95291 - การซ่อมนาฬิกา

บริษัท เดอะ ชายน์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105562145374
973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ L08, L09 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร