รายชื่อบริษัทตามรหัสอุตสาหกรรม 45104 - การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ